Πίνακας HS2128NKE

Ο νέος πίνακας της DSC σειράς NEO 8 ζωνών επεκτάσιμος σε 128 με πλακέτα επέκτασης HSM2108.

Χαρακτηριστικά
SKU 122-01-0019
Custom Field # mariaaaa 128
Custom Field # mariaaaa 128
Custom Field # mariaaaa 16
Custom Field # mariaaaa 8
Custom Field # mariaaaa 1000
Custom Field # mariaaaa 94