Πίνακας HS2016NKE

Ο νέος πίνακας της DSC σειράς NEO 6 ζωνών επεκτάσιμος σε 16 με πλακέτα επέκτασης HSM2108.

Χαρακτηριστικά
SKU 122-01-0017
Custom Field # mariaaaa 2
Custom Field # mariaaaa 47
Custom Field # mariaaaa 500 εγγραφές
Custom Field # mariaaaa 8
Custom Field # mariaaaa 16
Custom Field # mariaaaa 16