Διευθυνσιοδοτούμενος Πίνακας Πυρανίχνευσης FC501

Διευθυνσιοδοτούμενος Πίνακας Πυρανίχνευσης 1 Βρόγχου

Διαθέτει:

 • δυνατότητα μετατροπής 3 συμβατικών ζωνών σε 1 βρόγχο (LOOP)
 • 128 συσκευές στο LOOP
 • 32 ζώνες ανίχνευσης
 • αυτόματη ανίχνευση των συσκευών
 • εύκολος προγραμματισμός από το πληκτρολόγιο
 • λογισμικό προγραμματισμού & γραφικής απεικόνισης δωρεάν
 • USB θύρα για προγραμματισμό
 • Αποθήκευση 4.000 συμβάντων

Διαθέτει προαιρετικά:

 • PSTN dialer Με Contact ID & SIA πρωτόκολλο για ειδοποίηση (FC 500PS)
 • IP Module για απομακρυσμένη διαχείριση ( FC 500IP3)
 • Λογισμικό για απομακρυσμένη διαχείριση έως 32 πίνακες (FC MAE)

Πιστοποίηση: EN 54

Χαρακτηριστικά
SKU 002-01-0032