Πληκτρολόγιο J400-REP

Repeater (πληκτρολόγιο) για Συμβατικούς Πίνακες Πυρανίχνευσης ( J408-8 & J424)

Χαρακτηριστικά
SKU 002-24-0031