DVR

ΨηφιακόDVRμεσυμπίεσηH.264, Dual streaming (352 x 288 sub), 16καμερών,

 

Ψηφιακό DVR με συμπίεση H.264, Dualstreaming (352 x 288 sub), 8 καμερών,

 

Ψηφιακό DVR με συμπίεση H.264, Dualstreaming (352 x 288 sub), 4 καμερών,

 

Ψηφιακό DVRμε συμπίεση H.264, Dualstreaming (352 x 288 sub) 16 καμερών

 

Ψηφιακό DVRμε συμπίεση H.264, Dualstreaming (352 x 288 sub) 8 καμερών

 

Ψηφιακό DVRμε συμπίεση H.264, Dualstreaming (352 x 288 sub) 4 καμερών

 

Υβριδικό Ψηφιακό DVR , H.264, Dualstream ,

 

ΥβριδικόNVRH.264, Dualstream ,

 

ΨηφιακόNVRμεσυμπίεσηH.264, 16 IPκαμερών 

 

Ψηφιακό NVRμεσυμπίεσηH.264, 8 IPκαμερών  Dual stream,

 

Ψηφιακό DVRμεσυμπίεσηH.264/, Dual stream, 16 καμερών, FullD1,

 

 

Ψηφιακό DVRμεσυμπίεσηH.264, Dual stream, 16 καμερών, FullD1,

 

Ψηφιακό DVRμεσυμπίεσηH.264, Dual stream, 8 καμερών, FullD1,

 

Ψηφιακό DVR με συμπίεση H.264, Dualstream, 16 καμερών FullD1,

 

Ψηφιακό DVR με συμπίεση H.264, Dualstream, 8 καμερών FullD1

 

Ψηφιακό DVR με συμπίεση H.264, Dualstream, 4 καμερών FullD1

 

Ψηφιακό DVR με συμπίεση H.264, Dualstream, 16 καμερών

 

Ψηφιακό DVRμεσυμπίεσηH.264, Dual stream, 8 καμερών

 

Ψηφιακό DVR με συμπίεση H.264, Dualstream, 4 καμερών